Beleidsplan 2017-2021


Het begint met vertrouwen

Speerpunten strategisch beleidsplan 2017-2021

Waarom?

Eens in de vier jaar stellen we een strategische beleidsplan op dat de basis vormt voor de vestigingsplannen. Daarmee is het kaderstellend en richtinggevend voor alle medewerkers van het Meridiaan College.
In de afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan de toen urgente speerpunten: inspireren, kwaliteit leveren, samen meerwaarde organiseren en verantwoordelijkheid nemen. Deze focus, uiteraard in combinatie met  vestiging specifieke keuzes, heeft geleid tot een positief resultaat: de belangstelling voor het Meridiaan College (als geheel) is voldoende groot, de kwaliteit van alle schoolsoorten is op orde en de financiële situatie is gunstig.


Het strategische beleidsplan 2017-2021 is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Waar het CvB in het verleden sprak met vertegenwoordigers van diverse geledingen (en daarmee dus spin in het web was), is nu gekozen voor een centrale bijeenkomst. In oktober 2016 verzamelden zich zo’n 150 leerlingen, medewerkers, leidinggevenden, ouders en externe stakeholders om niet alleen met het CvB praten, maar vooral ook met elkaar. In wisselende groepen deelden de aanwezigen hun gedachten over de school van hun dromen. Aan het eind van de dag overhandigden zij het CvB hun ideeën. In vier werkplaatsbijeenkomsten heeft een groep (die zich daarvoor opgegeven had) deze ideeën nader verkend.
Daarmee was de belangrijkste input voor dit strategische beleidsplan een feit en was het woord gevonden dat aan de basis van alle nieuwe speerpunten ligt, dat de thema’s bindt en dat ons handelen richt: vertrouwen. We zien elkaar en we geloven in elkaar. Welke keuzes de vestigingen van het Meridiaan College ook maken, het begint met vertrouwen.


Klik hier voor de speerpunten strategisch beleidsplan


Context
Het gaat goed met het Meridiaan College. Niet alleen de kwaliteit is op orde, maar (belangrijk in het perspectief van duurzaamheid) de processen die daaraan ten grondslag liggen zijn van een hoog niveau.
Tegelijkertijd zien we nieuwe vraagstukken op ons afkomen die om een antwoord vragen, zoals:
• Het teruglopen van het aantal leerlingen in het basis- en kaderonderwijs;
• Het vinden van kwalitatief goede medewerkers;
• Het bieden van, bij de onderwijsvisie en de leerlingenpopulatie, passende leermiddelen;
• Het recht doen aan verscheidenheid;
• Het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.
We willen niet alleen goed zijn, we willen vooral ook goed blijven. Dat vraagt om voortdurende afstemming en ontwikkeling: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed?


Onze vier vestigingen werken, binnen een gemeenschappelijk kader,  vanuit een eigen profiel met eigen thema’s. Leerlingen, ouders en medewerkers vinden hun basis in die ene vestiging of in het Centraal Bureau. Daarnaast is er de meerwaarde van het Meridiaan College:
• Stabiliteit bieden door financiële solidariteit;
• Denkkracht bundelen op gedeelde belangen;
• Flexibiliteit en continuïteit leveren ten aanzien van werkgelegenheid;
• Deskundige, servicegerichte ondersteuning door het Centraal Bureau op het gebied van personeel, financiën en ICT.

Vanuit deze context willen we de komende vier jaar werken aan vier speerpunten.


Klik hier voor de speerpunten strategisch beleidsplan 2017-2021