Huiswerktips voor ouders voor het vak geschiedenis
Bij geschiedenis bestaat de stof steeds uit twee soorten: aan de ene kant gaat het om de inhoudelijke informatie over de specifieke periode die bekeken wordt, aan de andere kant vaardigheden en begrippen die in feite los van de periode staan:  -vaardigheden als begrijpend lezen (zie hiervoor de tips van Nederlands), bronnen beoordelen, formuleren, redeneren.
-historische begrippen die in alle periodes kunnen terugkomen.

Leerlingen leren vaak vooral de specifieke historische feiten bij een periode en zijn dan verrast door de toepas-vragen, die ingaan op de vaardigheden en algemene begrippen. U kunt uw kind helpen door juist naar deze laatste zaken te vragen. 
Hoe leert uw kind het beste een hoofdstuk uit de boeken Feniks of Memo?

1. Lees de 0-paragraaf:
a. Zoek de hoofdvraag
b. Richt met deze vraag je aandacht: waar hebben we het in dit hoofdstuk over?

2. Bekijk globaal de paragrafen 1 tm 5
a. Wat zijn de deelvragen?
b. Bekijk wat veel of juist weinig tijd gaat kosten?

3. Help uw kind bij nhet plannen van de activiteiten.
Bijvoorbeeld ma. par. 1, di. par. 2, wo. par. 3.

4. Per paragraaf kan uw kind het beste als volgt te werk gaan:
a. Lees goed door
b. Maak een samenvatting of schema
c. Bekijk vragen werkboek (onderaan staan de studietips)

5. Zoek de begrippen op de afsluitende paragraaf

6. Zoek de blauwe of vetgedrukte tekst op: a. Dit zijn begrippen die kunnen blijven terugkomen
b. In Feniks staan de algemene vaardigheden in blauwe blokken. Zoek dus ook in alle voorgaande hoofdstukken de blauwe blokken op.

7. Laat uw kind herhalen met behulp van de slotparagraaf en de samenvattingen/schema’s