Huiswerktips voor ouders voor het vak Nederlands 
Nederlands bestaat uit diverse onderdelen, zoals begrijpend lezen en grammatica. Soms worden die onderdelen apart getoetst, bijvoorbeeld in een SO werkwoordspelling of een repetitie grammatica en spelling. Hieronder leest u enkele tips hoe u uw kind kunt begeleiden bij het huiswerk en leren voor een toets.

Maak-huiswerk

Spelling en grammatica
De leerlingen kunnen het beste eerst de uitleg in het lesboek lezen (blauwe tekst), daarna de oefeningen maken. Maak de oefeningen secuur. Bij spellingsopdrachten altijd hele woorden opschrijven, daar leer je meer van dan een losse letter noteren. Bij grammatica is het belangrijk netjes te werken, zodat er ruimte is voor verbetering in de les. 


Fictie en schrijfopdrachten

Aan het begin van het schooljaar schrijven de leerlingen thuis een boekverslag. U kunt uw kind begeleiden in het beantwoorden van de vragen uit de opdracht. Laat uw kind zelf de tekst opschrijven, enige tijd later die tekst zelf controleren op taal- of spelfouten. Dat mag met de spellingcontrole van Word. Zo krijgt de docent een reëel beeld van de schrijfvaardigheid van uw kind.  
Tussen oktober en januari houden we boekbesprekingen in duo’s. Daarover krijgen de leerlingen een papier mee naar huis. U kunt uw kind op weg helpen door te praten over de vragen en mogelijke antwoorden. Het is belangrijk dat de leerlingen zonder papier –alleen een spiekbriefje mag- hun boekbespreking kunnen  houden.  In het eerste jaar lezen de leerlingen minimaal vier boeken, aan het begin van de les of als er lesuitval is. Deze boeken mogen ook meer naar huis! De vier boeken noteren ze op een voorblad in hun fictiedossier. U kunt uw kind stimuleren in het lezen door te vragen naar de boeken en hun ervaringen.
In de loop van het jaar moeten de leerlingen schrijfopdrachten inleveren. De tekst moet altijd geprint zijn en in een mapje ingeleverd worden.  

Toetsen leren
Extra oefenen online: Jufmelis voor werkwoordspelling, Cambiumned.nl voor werkwoordspelling, ontleden, woordbenoemen (grammatica) en filmpjes met uitleg. Ook Beterspellen.nl heeft heldere uitleg. Wanneer je je abonneert, krijg je dagelijks een mailtje met vier quizvragen. 
Voor het leren van de toetsen grammatica en spelling is het belangrijk dat leerlingen veel oefenen. Opdrachten doen is vaak de beste voorbereiding voor een toets. Alleen de lesstof doorlezen is onvoldoende voorbereiding. U kunt uw kind begeleiden door te kijken of hij of zij de opdrachten goed doet. Extra oefening vindt u op internet, bijvoorbeeld op de site Cambiumned.nl Voor werkwoordspelling hebben we op school extra oefenmateriaal, een syllabus met veel oefeningen. 

Het boek is verdeeld in verschillende blokken en hoofdstukken. Deze sluiten we steeds af met een bloktoets. Hierin zitten verschillende onderdelen uit het boek, meestal niet Spreken en luisteren. De toets bestaat deels uit multiple choice vragen en deels open vragen. Laat uw kind een samenvatting maken van de uitleg, waarbij hij of zij ook veel voorbeelden noteert. Die samenvatting kunt u overhoren.