Voorwoord Schoolgids Het Nieuwe Eemland
Het Nieuwe Eemland is een school die midden in de samenleving staat. We spelen in op ontwikkelingen in onze omgeving en staan borg voor een veilige leeromgeving, waarin we als uitgangspunt hanteren dat leerlingen zich het beste kunnen ontwikkelen als zij uitgedaagd worden door activerende didactiek en door regelmatig samen te werken.
In de schoolgids 2017-2018 leest u de belangrijkste informatie over de schoolorganisatie en onze visie op onderwijs. Ook staat er een overzicht met emailadressen van medewerkers in. Emailadressen zijn ook hier te vinden.

Wij laten u in deze gids kennismaken met de manier waarop wij de visie op onderwijs in praktijk brengen. Wij gaan ervan uit dat leerlingen en ouders een bewuste keuze maken voor onze school en in beginsel onze visie op onderwijs delen. Met alle betrokkenen zijn wij gedurende het schooljaar in gesprek over de visie en de kwaliteit van ons onderwijs. Daardoor is de betrokkenheid van alle belanghebbenden groot.

Deze gids bevat de belangrijkste praktische informatie, die u gedurende het hele schooljaar nodig kan hebben. Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie komt beschikbaar via deze website of versturen wij via e-mail.

Overige handige informatie:
2017-2018 Handige gegevens brugklas HAVO-VWO-GYMN
2017-2018 Handige gegevens 2-4 MAVO
2017-2018 Handige gegevens 2-5 HAVO
2017-2018 Handige gegevens 2-6 VWO-GYMN

Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

Ik wens iedereen een heel goed schooljaar toe!
Mw. drs. M.F. Swets, rector