Het decanaat van de Havo
Hieronder volgt de route die een leerling doorloopt met betrekking tot zijn/haar oriëntatie op studie en beroep, ook wel loopbaanoriëntatie genoemd. Door deze weg te doorlopen willen wij als school proberen de leerling aan het eind van klas 5 zover te hebben dat hij/zij weet welke vervolgopleiding er na de Havo gevolgd gaat worden.

Havo 3:
Hieronder staat waar een leerling in klas 3 van de Havo mee te maken krijgt rondom zijn/haar profielkeuze.
In dit leerjaar wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT). De mentor en de decaan begeleiden het hele traject tot aan de definitieve profielkeuze met Qompas. 
Voor de presentatie Profielkeuze avond havo 3 klik hier
Voor het hele profielkeuzetraject inclusief data: Klik hier.
Voor het profielkeuzeformulier: klik hier
Voor een overzicht van HBO-opleidingen met de vereiste profielen en vakken (het bolletjesschema HBO van deze studiekeuze 123 site) en de open dagen: Klik hier.

Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen: klik hier (deze link werkt alleen op school achter een vaste computer, dit heeft met het IP-adres te maken).


Havo 4:

In dit leerjaar gaat de leerling helemaal zelfstandig aan de slag om zich verder te oriënteren op de mogelijkheden voor wat betreft de vervolgopleidingen.
De instromers in havo 4 moeten een profielkeuzeformulierklik hier inleveren. 
Voor een overzicht van HBO-opleidingen met de vereiste profielen en vakken (het bolletjesschema HBO van deze studiekeuze 123 site) en de open dagen: klik hier.
De leerling wordt bij deze zoektocht naar een vervolgopleiding uiteraard gesteund en begeleid door de mentor en de decaan, die daarvoor "Qompas Studeren" gebruiken. 
Voor deze oriëntatie op studie en beroep kan de leerling ook "Het Toekomstdossier" klik hier gebruiken waarin alles keurig wordt uitgelegd. Dit dossier moet dus goed gedurende Havo 4 en 5 worden geraadpleegd.
Er is een aantal activiteiten, zoals de opleidingenmarkt en de HBO-dag (beide verplicht), de studiebeurs en de beroepenmarkt, die over het algemeen door de Havo 4-leerlingen worden bezocht.
Verder mogen zij bijvoorbeeld open dagen van hogescholen bezoeken (www.hbostart.nl/opendagen) of ergens een meeloopdag volgen. Er zijn talloze activiteiten gaande omtrent loopbaanoriëntatie. Door deze activiteiten te volgen bouwt de leerling het aantal studielasturen op (advies: probeer er in dit jaar  15 á 20 studielasturen bij te verdienen) en raakt hij/zij uiteraard steeds beter op de hoogte van zijn/haar mogelijkheden.
Voor elke voorlichtingsactiviteit moet een OSB-formulier klik hier (ook in Het Toekomstdossier, zie hierboven) binnen drie dagen worden ingeleverd bij je mentor. Deze termijn van drie dagen is nodig om de eventuele absentie van de leerling te legaliseren. In principe wordt deze absentie-verwerking op de donderdag (decanendag) uitgevoerd.
Je kan ook Het Vrijvraag Document  klik hier bij de decaan inleveren om de absentie te legaliseren.
Klik op deze pagina voor de powerpoint-presentatie voor ouders van september 2015.Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen: klik hier (deze link werkt alleen op school achter een vaste computer, dit heeft met het IP-adres te maken).
Voor een overzicht van hbo-opleidingen met recensies door studenten en benodigde profielen en vakken: klik hier.

Havo 5:
Tijdens dit laatste leerjaar op de havo wordt het proces van de vierde klas voortgezet en vindt er na het behalen van 40 studielasturen, 10 gedurende het derde leerjaar en 30 gedurende het vierde en vijfde leerjaar, een eindgesprek (maart van het examenjaar) met de mentor plaats over hoe het proces is gegaan met betrekking tot de keuze en de motivatie achter deze keuze van de te volgen vervolgopleiding. Voor Het Eindgesprek-formulier klik hier. Zijn de 40 studielasturen niet gehaald, dan wordt het diploma ingehouden totdat ze wel gehaald zijn.

Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen: klik hier (deze link werkt alleen op school achter een vaste computer, dit heeft met het IP-adres te maken).
Voor een overzicht van hbo-opleidingen met recensies door studenten en benodigde profielen en vakken: klik hier.

Buitenland-info: klik hier.
Overstapcode Havo 5 -> Vwo 5: klik hier.
Regeling Voorgtezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo).


De decaan Havo,
Dorien Kooi


Emailadres: d.kooi@hetnieuweeemland.nl