Decanaat vwo
Voor de keuzebegeleiding en de samenstelling van een vakkenpakket zorgt de decaan. Centraal in de aanpak van de decaan staat het streven de leerling zich bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden en interesses.

Na verloop van tijd krijgen alle leerlingen in hun schoolcarrière te maken met het onderwerp studie- en beroepskeuze. Hiervoor heeft de school drie decanen die op het mavo, havo en vwo leerlingen begeleiden in hun oriëntatie op hun vervolgopleiding of eventuele beroepskeuze. De keuze van het vakkenpakket wordt langzamerhand opgebouwd. Voor mavo wordt gaandeweg in het tweede leerjaar een pakket gekozen en voor havo en vwo wordt in het derde leerjaar voor de Tweede Fase een profiel gekozen. De keuze voor vervolgopleidingen vindt voornamelijk plaats in het eindexamenjaar. Eventueel is ook externe hulp en toetsing in het keuzeproces mogelijk.

Elk leerjaar heeft een eigen pagina met informatie:
Vwo 3  
- Vwo 4
- Vwo 5
- Vwo 6

Verder is er een overzicht met algemene links over onder andere opleidingen, keuzetesten, inschrijvingen, buitenland, proefstuderen, alles over loting en baanperspectieven. Bovendien vindt je hier ook de lijst met alle voorlichtingsactiviteiten per universiteit.  Tenslotte is er een overzicht van de presentaties die op de ouderavonden gehouden zijn en op deze pagina zijn ook de diverse profielkeuzeformulieren te vinden van de verschillende leerjaren.

BELANGRIJK: per studiejaar 2017-2018 verdwijnt de centrale loting: lees meer door op deze link te klikken!

Een nieuw onderdeel van de site is de "Beroepsoriëntatie". Je vindt hier een lijst met beroepsbeoefenaars die je kunt benaderen voor een interview, een meeloopdag en/of die als deskundige willen/kunnen optreden bij een PO of een PWS.

Er is een nieuw onderdeel van de site met als titel "Oud-leerlingen". Je vindt hier een lijst met studies die worden gedaan door oud-leerlingen van onze school. Door op een studie te klikken krijg je een PDF met meer informatie over de studie en de naam van de lln met een emailadres. Deze kun je gebruiken om contact op te nemen.

Een overzicht van de vooropleidingseisen van de studies in het hbo kunt u hier vinden en die van het wo hier.

Mogelijk interessante sites:
- http://universitairebachelors.nl/
(Inhoudelijke informatie van de universiteiten gecombineerd met objectieve cijfers van het Ministerie (OCW).)

- http://doorstroommatrix.nl/
(Op de site zijn de 20.000 meest voorkomende bachelor-master aansluitingen benoemd. Een bachelorstudent kan er opzoeken welke masters hij/zij kan volgen met de huidige bachelor.)

- http://universitairebachelors.nl/studiekeuzecheck/
(De studiekeuzecheck is in 2014 voor het eerst ingezet. De opzet van de studiekeuzecheck is per instelling en zelfs per opleiding verschillend en dus niet altijd even duidelijk. Er zijn overzichtspagina's gemaakt die de inhoud van de studiekeuzecheck tonen.)

- https://www.startstuderen.nl/
(Startstuderen.nl voorziet in de behoefte aan een overzichtelijk informatiepunt vanuit de overheid en sluit aan op het vervroegen van de aanmelddatum naar 1 mei, de studiekeuzecheck en Studie-in-Cijfers-informatie)

Het eerste aanspreekpunt voor de profielkeuze en de studiekeuze is de mentor. In tweede instantie kun je bij de decaan terecht. De decaan is elke donderdag (beperkt) beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Maar ook op andere dagen kun je natuurlijk langlopen om te kijken of de decaan aanwezig is. Uiteraard kunnen ook de ouders langskomen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

Voor contact kunt u bellen met het algemene nummer van de school, 033 - 461 2984, of mailen.

de decaan vwo, 
Henk Heerdink