Inschrijven herkansingen

De leerlingen uit de voor-examenklassen kunnen zich inschrijven voor herkansingen SE3 en SE4 via de inschrijfformulieren die van maandag 2 juli 2018 t/m dinsdag 3 juli 2018 13.00 uur hier zichtbaar zullen zijn. De herkansingen worden gehouden op donderdag 5 juli en vrijdag 6 juli 2018.

  • Leerlingen uit mavo 3 , havo 4 en vwo/gymnasium 4 en 5 hebben dit schooljaar in totaal 2 herkansingsmogelijkheden.
  • Leerlingen uit de eindexamenklassen hebben dit schooljaar in totaal 3 herkansingsmogelijkheden.
  • Voor alle bovenbouwleerlingen geldt dat de toetsen uit SE1 en SE2 kunnen worden herkanst na SE2.
  • Voor de eindexamenkandidaten geldt dat toetsen uit SE3 kunnen worden herkanst na SE3. 
  • Voor de overige leerjaren geldt dat toetsen uit SE3 en SE4 kunnen worden herkanst na SE4.


Aanvragen voor inhalen gaat niet via dit formulier!!
Moet je nog SE's inhalen? Neem dan z.s.m. contact op met jouw teamleider.

Het is belangrijk dat je de toets met de juiste toetscode selecteert! Deze kan je terugvinden in jouw PTA. Op het formulier wordt vermeld of het gaat om een: 


  • SE (SE3 + SE4) 
  • Luistertoets (L) 
  • Praktische opdracht (PO) 
  • Mondeling (M)  


Herkansingen van mondelinge SE's/ luistertoetsen en praktische opdrachten worden apart (op afspraak) ingeroosterd.