Lestijden

De gewone lestijden houden lesuren van zeventig minuten in.
Op sommige dagen geldt een rooster van vijftig minuten, en bij hoge uitzondering zelfs eens een rooster van veertig minuten. Op deze dagen vinden bijeenkomsten plaats waar alle docenten bij aanwezig zijn en die veel tijd vragen, zoals begeleidings- en rapportvergaderingen. Deze dagen worden van tevoren aangekondigd in de
jaaragenda.

70-minuten rooster 

Onderbouw                        Bovenbouw
Leerjaar 1,2, h3/v3/g3
*)          m3/4; h4/5; v4/5/6   
1e  uur        08.30 – 09.40             1e uur       08.30 – 09.40    
1e  pauze   09.40 – 10.00             2e uur      09.40 – 10.50                 
2e  uur       10.00 – 11.10              1e pauze  10.50 – 11.10
3e  uur       11.10 – 12.20              3e uur       11.10 – 12.20
2e  pauze  12.20 – 12.50              4e uur      12.20 – 13.30           

4e  uur       12.50 – 14.00              2e pauze  13.30 – 14.00
5e  uur       14.00 – 15.10              5e uur       14.00 – 15.10
                                    
                6e uur       15.10 – 16.20 
 
50-minuten rooster    

Onderbouw                           Bovenbouw
Leerjaar 1,2, h3/v3/g3            m3/4; h4/5; v4/5/6   

1e uur       08.30 – 09.20              1e uur      08.30 – 09.20
2e uur       09.20 – 10.10              2e uur      09.20 – 10.10
1e pauze  10.10 – 10.30             3e uur       10.10 – 11.00

3e uur       10.30 – 11.20              1e pauze  11.00 – 11.20
4e uur       11.20 – 12.10              4e uur       11.20 – 12.10
5e uur       12.10 – 13.00              5e uur      12.10 – 13.00

                                                    6e uur      13.00 – 13.50

*) In uitzonderlijke gevallen kan een 6e lesuur voor de onderbouw worden ingeroosterd.