Lerende organisatie
Om de talenten van de medewerkers zo veel mogelijk in te zetten en te ontwikkelen, biedt het Meridiaan College de volgende faciliteiten:

Begeleiding (nieuw) personeel

Een nieuwe werkomgeving, nieuwe collega's, leerlingen die je nog niet kennen. Er komt veel op je af in het eerste jaar als nieuwe medewerker. Wij willen graag dat je je snel thuis voelt binnen het Meridiaan College in het algemeen en de vestiging waar je gaat werken in het bijzonder. Het eerste jaar word je daarom intensief begeleid (bijvoorbeeld door de inzet van een coach).

Gesprekkencyclus

De gesprekkencyclus binnen het Meridiaan College focust op jouw talent. Wij geloven erin dat je als medewerker net als bij een leerling tot je recht komt wanneer je wordt aangesproken op waar je goed in bent. Wat wil jij vanuit jouw talenten aan bijdrage leveren aan de (onderwijskundige) doelstellingen van onze organisatie.  


Professionaliteit

Omdat de kwaliteit van het Meridiaan College voor een belangrijk deel wordt bepaald door de kwaliteit van de in de organisatie functionerende medewerkers, investeren wij in de professionaliteit van onze medewerkers. Wij hebben een interne academie met elk jaar een aantrekkelijk cursusaanbod. Vanuit deze interne academie bieden wij samen met meerdere scholen vanuit Amersfoort e.o. een Amersfoortse docentenacademie (ADA) aan.  Via verplichte en facultatieve onderdelen binnen de ADA kun je werken aan jouw professionaliteit.